Bút sọc dài

3,000 

Bút bi sọc – Bút nến
– Màu sắc nổi bật, màu mực đẹp, nét mực đều, dạng nắp đậy
– Chức năng: ghi chú nội dung văn phòng
– Nsx: Ấn Độ – Đơn vị tính: Hộp (20 cây)

 

Bút bi sọc – Bút nến – Màu sắc nổi bật, màu mực đẹp, nét mực đều, dạng nắp đậy -.

Chức năng: ghi chú nội dung văn phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *