Vỏ CD nhựa màu

Vỏ CD, DVD nhựa nhiều màu, chứa được 2 đĩa. – Dạng vuông, nắp đậy trong – Chức năng: lưu trữ CD, DVD, Bluray – Nsx: Việt Nam – Đơn vị tính: Cái (100 cái/bịch)

– Vỏ CD, DVD nhựa nhiều màu, chứa được 2 đĩa.
– Dạng vuông, nắp đậy trong – Chức năng: lưu trữ CD, DVD, Bluray
– Nsx: Việt Nam – Đơn vị tính: Cái (100 cái/bịch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *