Tập ABC 200trang

13,000 

Tập ABC 200 Trang (cả bìa) Dòng kẻ : thường 200 Trang số lượng cuốn/1rame : 0,5 Số ram/1kiện : 10 Định lượng ruột giấy : 55gr Mẫu mã : Phong phú hiện đại …

 

Loại: ruột in kẻ ngang

    • Số trang: 200 Trang (cả bìa)
    • Định lượng: 60g/m² (±2)g
    • Độ trắng: 90 – 92 ISO
    • Kích thước: 25.5 x 17,5 cm (±2)mm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *